VHD Construction: Creation, 3D Realtime Visualization, Realization Aerial Photo- & Videography
VHD Construction:Creation, 3D Realtime Visualization,RealizationAerial Photo- & Videography

ให้คำปรึกษาหน้างานและควบคุมดูแลระหว่างการก่อสร้าง

ด้วยบริการให้คำปรึกษาหน้างานและควบคุมดูแลระหว่างก่อสร้างของเราคุณไม่จำเป็นที่จะต้องคอยติดตามหรือติดต่อบริษัทรับเหมาผู้รับเหมารายย่อยหรือวิศกรให้ยุ่งยากเสียเวลาเพราะทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของคุณเป็นอย่างดีและเรายังสามารถสื่อสารกับผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆได้โดยตรงยิ่งไปกว่าน้ันทางเราจะคอยติดต่อประสานงานเพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าใจในความต้องการของคุณเพื่อไม่ให้เกิดความสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและล่าช้าในการทำงาน

 

ในระหว่างการก่อสร้างเราจะคอยติดตามงานให้การก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปและจะมีการพบปะพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับผู้รับเหมาเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการก่อสร้างดำเนินตามสัญญา

ด้วยบริการของเรานี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณได้มากในกรณีที่คุณมีงานประจำที่จะต้องทำหรือว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศและไม่มีเวลาที่จะแวะมาดูผู้รับเหมาที่หน้างานบ่อยๆ

 

เราจะนำเสนอรายงานอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งวิดีโอ/รูปภาพในระหว่างการก่อสร้างผ่านทางอินเทอร์เน็ตและจะแจ้งความคีบหน้าการก่อสร้างให้คุณทราบเป็นระยะๆเพื่อให้งานดำเนินไปตามกำหนดระยะเวล

 

 

 

You will find us here

Virtually There Home Design & Construction

Co. LTD.

 

161 M6 Nayard / SamPhrao

Udon Thani 41000

Thailand

 

 

Contact

+66 83 141 7106

Samorn Phosri

Thai / English

 

+66 94 263 3411

Eduard Horvath

Deutsch / English

 

or send us an e-mail

info@virtually-there-home-design.com
info@vhd-flyingcamera.com

<<  >>

Druckversion Druckversion | Sitemap
Last update: 09.03.2016 © Virtually There Home Design